Šolski barometer

MERJENJE ZADOVOLJSTVA

PO PODROČJIH

IZOBRAŽEVANJE

Kako šola izpolnjuje pričakovanja dijakov po doseganju znanja? V kolikšni meri dijake pripravi za poklicno kariero, univerzo…?

KAKOVOST RESURSOV

V kolikšni meri šola ustreza pričakovanjem deležnikov po opremljenosti za opravljanje izobraževalnih dejavnosti?

DRUŽBENA VPLETENOST

Kakšna je vključenost in obveščenost staršev v dogajanja v šoli in v kolikšni meri se šola vklaplja v dejavnosti lokalnega okolja?

ŠOLSKO OKOLJE

Ali šolsko okolje vzbuja medsebojno spoštovanje med dijaki, učitelji in starši? Kako vpliva šolsko okolje na samo počutje vseh skupin?

Zakaj izbrati Šolski barometer

Osredotočite se na izobraževanje, mi pa vam bomo pomagali razumeti vaše interesne skupine.

Prvo strukturirano orodje za merjenje zadovoljstva v šolah v Sloveniji.

Preizkušeno mersko orodje z dolgoletno tradicijo v tujini.

Primerljivost s podobnimi institucijami v Sloveniji in tujini.

Dolgoročna rešitev ocenjevanja zadovoljstva v izobraževalnih institucijah.

  • 64% dijakov se strinja, da so jim zaposleni v šoli na voljo, če imajo težave ali vprašanja.

  • 78% staršev meni, da šola dobro pripravlja otroke na nadaljnjo izobraževanje.

  • 87% zaposlenih se strinja, da jim šola omogoča strokovno rast.

Kaj so o nas povedali

naši partnerji

Pošljite nam sporočilo