Šolski barometer

sistematično merjenje zadovoljstva v šolah